Realizácia prieskumov

Realizácia on – line prieskumov prostredníctvom našej web aplikácie. Dotazník je možné realizovať na akýkoľvek typ verejného, alebo interného prieskumu názorov. Počet otázok nie je limitovaný. Štruktúru – typológiu otázok je možné definovať priamo pri príprave dotazníka. Najčastejšie použitie dotazníkového prieskumu: prieskum spokojnosti – zamestnacov, klientov – zákazníkov vyhodnotenie spätnej väzby aktivít (školenia, kampane) prieskum názorov … Čítať viac

i-lekari.sk rezervačný systém pre lekárov a ambulancie

Vhodný pre ambulancie, lekárov Šetrí čas, zlepšuje prehľad o termínoch Pacient nie je závislý od ordinačných hodín Možnosť prezrieť termíny z domu, práce Pružná zmena termínov Automatická pripomienka termínu Základným cieľom portálu je zvýšenie prehľadu a zjednodušenie systému objednávania a správy termínov k lekárom. Systém je založený na nezávislom prístupe pacienta k svojim informáciám a … Čítať viac

MS Excel – Level 2

Kurz pre praktické zvládnutie pokročilého nástroja MS Excel z balíka Microsoft Office. MS Excel predstavuje silný nástroj určený na akékoľvek spracovanie a analýzu dát. Jeho výkonnosť je najmä vo  flexibilite, integrite a komplexnosti z hľadiska možností dátových vstupov (automatizovaný/manuálny) a následnej tvorby komplexných analýz. Kurz Level 2 je určený najmä tým záujemcom, ktorí buď absolvovali a … Čítať viac

MS Excel – Level 1

Úvodný kurz pre praktické zvládnutie pokročilého nástroja MS Excel z balíka Microsoft Office. MS Excel predstavuje silný nástroj určený na akékoľvek spracovanie a analýzu dát. Jeho výkonnosť je najmä vo  flexibilite, integrite a komplexnosti z hľadiska možností dátových vstupov (automatizovaný/manuálny) a následnej tvorby komplexných analýz. Kurz Level 1 je určený najmä tým záujemcom, ktorí ešte … Čítať viac

Controlling a finančné riadenie spoločnosti

Školenie je primárne určené pre strednú úroveň manažmentu, zamestnancov pracujúcich v oblasti ekonomiky, účtovníctva, výkazníctva v podnikoch a organizáciách. Kurz ucelenou formou prevedie účastníkov všetkými úrovňami finančného riadenia až po koncepciu controllingu v organizácii. Absolvent po absolvovaní kurzu bude pripravený aplikovať vybrané metodiky pri tvorbe koncepcie controlingu v podnikovej praxi. Osnova školenia: manažment a finančné … Čítať viac