Realizácia prieskumov

Realizácia on – line prieskumov prostredníctvom našej web aplikácie. Dotazník je možné realizovať na akýkoľvek typ verejného, alebo interného prieskumu názorov. Počet otázok nie je limitovaný. Štruktúru – typológiu otázok je možné definovať priamo pri príprave dotazníka. Najčastejšie použitie dotazníkového prieskumu: prieskum spokojnosti – zamestnacov, klientov – zákazníkov vyhodnotenie spätnej väzby aktivít (školenia, kampane) prieskum názorov … Čítať viac

i-lekari.sk rezervačný systém pre lekárov a ambulancie

Vhodný pre ambulancie, lekárov Šetrí čas, zlepšuje prehľad o termínoch Pacient nie je závislý od ordinačných hodín Možnosť prezrieť termíny z domu, práce Pružná zmena termínov Automatická pripomienka termínu Základným cieľom portálu je zvýšenie prehľadu a zjednodušenie systému objednávania a správy termínov k lekárom. Systém je založený na nezávislom prístupe pacienta k svojim informáciám a … Čítať viac

Riadenie projektov – web aplikácia

Aplikácia určená pre správu a riadenie priebehu projektov, ako aj interných procesov organizácie. Umožňuje definovať jednotlivé karty projektov v závislosti na individuálnej typovej klasifikácii. Pre jednotlivé projekty je možné stanoviť detailné aktivity – činnosti: V závislosti o metodiky projektového riadenia (etapy projektu, interné požiadavky, požiadavky vykazovania) Špecifické spoločné aktivity – evidencia nevýkonových časových bilancií Projekty sú spravované a riadené projektovými … Čítať viac