i-lekari.sk rezervačný systém pre lekárov a ambulancie

 • Vhodný pre ambulancie, lekárov
 • Šetrí čas, zlepšuje prehľad o termínoch
 • Pacient nie je závislý od ordinačných hodín
 • Možnosť prezrieť termíny z domu, práce
 • Pružná zmena termínov
 • Automatická pripomienka termínu

Základným cieľom portálu je zvýšenie prehľadu a zjednodušenie systému objednávania a správy termínov k lekárom.

Systém je založený na nezávislom prístupe pacienta k svojim informáciám a lekára k informáciám priradených pacientov. Vzájomná činnosť lekára a pacienta je spravovaná prostredníctvom internetového portálu i-lekari.sk.

Výhody a možnosti pre lekára

Lekár po svojej registrácii do systému získava prístup k registrovaným pacientom a taktiež je mu umožnené registrovať vlastných pacientov na základe individuálnej požiadavky a dohody s pacientom.

Lekár zároveň môže zadávať akúkoľvek rezerváciu termínu, a to aj pre neregistrovaných pacientov, prípadne špecifické ambulancie úkony v určitom časovom pásme ( odbery a pod.).

Lekár registráciou získava najmä, jednotnú formu evidencie termínov pacientov. Data sú centrálne denne zálohované.

Lekár má k dispozícii spravovať register svojich pacientov, alebo pacientov, ktorý ho požiadali o priradenie prehľadnou formou.

Základné funkcie dostupné pre lekára:

 • Zadanie špecifikácie ambulancie do registra lekárov
 • Plánovanie denných termínov
 • Tlač denného súpisu objednávok
 • Plánovanie termínov na mesačnej báze
 • Presuny termínov
 • Individuálne nastavenie časových pásiem pre vyšetrenie a on-line rezervácie
 • Vyhľadávanie a výpis termínov pre konkrétneho pacienta, tlač
 • Možnosť blokovania termínov – určenie výluky (dovolenka, PN a pod.)
 • Zadanie termínov pre pohotovosť

Pacient lekára získava:

 • Možnosť zadať rezerváciu bez volania do ambulancie
 • Prehľad o voľných termínoch
 • Prehľad o vlastných termínoch
 • Pripomienkovanie zadaného termínu
 • Informáciu o uzavretí ambulancie – notifikáciou na mail ak mal dohodnutý termín
 • Možnosť presunu termínu
 • Pohodlný a pružný spôsob komunikácie so svojím lekárom
 • Nie je závislý od času ordinačných hodín
 • Možnosť rezervovať si termín aj v deň vyšetrenia
 • Možnosť rezervovať prednostné vyšetrenie, ak to umožní lekár

Prečo začať využívať i-lekari.sk

 • Lacné a jednoduché poskytovanie služieb vyššieho štandardu pre pacienta.
 • Získať viac času pre pacienta
 • Umožniť pacientovi komunikovať on-line
 • Zprehľadiť systém rezervácie termínov
 • Získanie viac pacientov
 • Zvýšenie spokojnosti pacientov
 • Zredukovanie čakania pacienta.
 • Lepšie informovanie pacientov

Komu je i-lekari.sk určený

 • Denné ambulancie
 • Fyzioterapeuti, maséri
 • Psychoterapeuti, logopéd a pod.
Share the Post:

Related Posts

This Headline Grabs Visitors’ Attention

A short description introducing your business and the services to visitors.