Informačné systémy

Pretvoriť návrhy a invencie riešení do praxe… Klasické IT systémy je možné identifikovať vo väčšine organizácií. My Vám ponúkame viac. Ponúkame vývoj softwarovej podpory na úrovni business úrovne. Tam kde ste doteraz využívali bežné papierové formuláre, šablóny, klasickú komunikáciu, my Vám ponúkame viac.

Zameriavame sa najmä na:

  • inteligentné intranetové web riešenia
  • komplexné webové aplikácie
  • reportingové systémy a systémy spracovania a integrácie dát
  • formulárová agenda pre organizácie a firmy
  • vývoj business modulov pre MS Excel, reporty, plány, aktívne hárky
  • prepojenie interných IT systémov – integračné riešenia

Produktové listy IT: