MS Excel – Level 1

Úvodný kurz pre praktické zvládnutie pokročilého nástroja MS Excel z balíka Microsoft Office. MS Excel predstavuje silný nástroj určený na akékoľvek spracovanie a analýzu dát. Jeho výkonnosť je najmä vo  flexibilite, integrite a komplexnosti z hľadiska možností dátových vstupov (automatizovaný/manuálny) a následnej tvorby komplexných analýz.

Kurz Level 1 je určený najmä tým záujemcom, ktorí ešte nemajú žiadne skúsenosti, prípadne si potrebujú osvojiť základy práce s programom MS Excel. Taktiež je zameraný na základy a princípy spracovania a analýzy číselných údajov – dát. Cieľom kurzu je nielen ukázať a naučiť možnosti informačného systému ako takého, ale aj naučiť jeho užívateľov, ako pristupovať k údajom, akým spôsobom si ich musia už na začiatku práce pripraviť, aby s nástroja MS Excel dostali čo najviac. So skúseností vieme že najmä pochopenie princípov spracovania a prípravy dát umožní pre akémukoľvek užívateľovi získať maximum z daného nástroja.

Osnova školenia:

 • základné oboznámenie s program MS Excel
  • čo je MS Excel a na čo sa dá využiť
  • štruktúra programu – menu
  • základné užívateľské nastavenia
  • nastavenie strany, hlavička, päta, formát, zabezpečenie dokumentu
  • čo je to hárok, bunka, tabuľka, vzorec v prostredí MS Excel
 • Základy spracovania dát
  • charakteristika dát a ich štruktúra
  • pravidlá pre vstupné upravenie a prípravu dát
  • ktoré dáta odkiaľ získať
  • zápis dát do programu, ďalšie možnosti pre vstup dát
 • Práca s dátami v prostredí MS Excel
  • štruktúrované data, neštruktúrované data
  • usporiadanie, filtrovanie, presun dát
  • odkazy na dáta – spôsob odkazovania, oblasť – skupina dát, bunka
  • základné vzorce, funkcie
  • práca s viacerými tabuľkami naraz
  • vybrané užitočné funkcie – veľké + pre začiatočníka
  • čo je kontingenčná tabuľka
 • Spôsoby reportovania dát. Výstupné spracovanie dokumentu…
  • Ako a ktoré dáta predkladám …
  • vytvorenie grafu
  • formátovanie buniek, strany, hárku
  • moja prvá správa …

Odporúčaný rozsah školenia je 2 školiace dni čo predstavuje 12 hodín (60 min.)

Profil absolventa:

 • zvládnutie tabuľkového nástroja MS Excel na bežnej užívateľskej úrovni
 • samostatná schopnosť prípravy základných podkladov
 • vkladanie, úprava, presuny dát v prostredí MS Excel
 • zvládnutie tvorby jednoduchých vzorcov
 • použitie základných funkcií
 • základy tvorby výstupných správ

Počet účastníkov 1 až 8 osôb

Share the Post:

Related Posts

This Headline Grabs Visitors’ Attention

A short description introducing your business and the services to visitors.