Riadenie projektov – web aplikácia

Aplikácia určená pre správu a riadenie priebehu projektov, ako aj interných procesov organizácie. Umožňuje definovať jednotlivé karty projektov v závislosti na individuálnej typovej klasifikácii. Pre jednotlivé projekty je možné stanoviť detailné aktivity – činnosti: V závislosti o metodiky projektového riadenia (etapy projektu, interné požiadavky, požiadavky vykazovania) Špecifické spoločné aktivity – evidencia nevýkonových časových bilancií Projekty sú spravované a riadené projektovými … Čítať viac