Poradenstvo

Zamerané na problém klienta… Kto si myslí, že problém neexistuje, začína sám seba klamať. My sa na Vás pozrieme inak. Pri práci využívame moderné metodiky a postupy, ktorých cieľom identifikovať hlavné úzke miesta organizácie.  Zo skúseností vieme, že každý subjekt má rezervy, len o nich buď nevie, alebo nevie ako ich odstrániť. Úlohou dobrého „consultingu“ je problém identifikovať a navrhnúť vhodné riešenie. Úlohou klienta je zaujať stanovisko k problému a pristúpiť k navrhovanému riešeniu…

V rámci našich poradenských aktivít sa zameriavame na oblasti:

  • organizácia a riadenie – produkt zameraný najmä na posúdenie systému riadenia a organizovania. Cieľom je identifikovať špecifiká u klienta, diagnostikovať možné riziká a problémy a navrhnúť riešenia
  • riadenia procesov a aktivít – produkt, ktorého cieľom je implementovať do organizácie systém procesného riadenia. Naučíme Vás riadiť podnikové procesy so zameraním na ich výkonnosť a efektivitu. Zameriavame sa na možnosti optimalizácie podnikových procesov s cieľom zvyšovania efektivity, hospodárnosti, transparentnosti
  • nákladov – produkt v analytickej úrovni sa zameriava na vyhodnotenie nákladovej štruktúry organizácie. Metódy nákladových druhov, ABC a pod. dokážu vhodne posúdiť náklady organizácie oproti klasickému konvenčnému účtovnému pohľadu. Až následne sa zameráme na riešenia, ktorých cieľom je najmä pokles nákladov
  • controlingu / reportingu – produkt, ktorého cieľom je integrovať do podnikového prostredia systém a nástroje kontrollingu, ako moderného podporného nástroja riadenia organizácie