Analýza a optimalizácia procesov

Procesy sú neodmysliteľnou súčasťou každej firmy, organizácie. Predstavujú spôsob a postupy akým sa dospeje k produktu, ktorý požaduje konkrétny zákazník.

Procesy môžu byť vykonávané buď intuitívne, živelne – neriadene, alebo ich vykonávanie bude mať jasne definované postupy, pravidlá, zodpovednosti a podobne.

Procesné riadenie