Účtovníctvo

V oblasti účtovných služieb Vám ponúkame možnosť komplexného spracovania účtovnej agendy. V súčasnosti v určitých druhoch služieb, medzi ktoré sa radia aj účtovné a daňové služby, začína prevládať trend ich realizácie externou formou – outsourcing. Výhodami najmä pri malých a stredných podnikateľských subjektoch sú:

 • nižšie náklady ako pri interných zamestnancoch
 • sledovanie termínov, legislatívnych zmien
 • nezávislá kontrola, a poradenstvo, eliminácia chýb
 • odbremenenie zodpovednosti a pracnosti pri vlastnom spracovaní

Čo ponúkame v oblasti komplexného vedenia účtovníctva?

 • kontrola a spracovanie prvotných dokladov pred zaúčtovaním – kontrola formálnej správnosti účtovných doklad
 • účtovanie dokladov a vedenie prislúchajúcej evidencie
 • prípadné vedenie prislúchajúcich evidencií – sklad, knihy jázd, vozidlá, majetok a pod.
 • závierkové výkazy
 • spracovanie daňovej evidencie, vrátane daňových priznaní
 • vypracovanie analýz, manažérskych prehľadov a podkladov, podnikateľská poradenská činnosť

Pre koho sú naše služby najmä určené?

 • malé a stredné firmy povinné viesť podvojné účtovníctvo
 • živnostníci – SZČO – účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva