Tvorba webu

Na základe individuálnej potreby a požiadavky klienta sme schopní vytvoriť akékoľvek kreatívne riešenie nielen pre Váš web. Komplexné kreatívne služby spočívajú najmä z:

 • vytvorenia firemnej identity
 • vývoja a tvorby firemnej web stránky
 • vytvorenie web obchodu
 • vývoj špecifických internetových a intranetových webových aplikácií – webAPPS:
  • formulárový zber údajov od zákazníkov
  • evidencia meračov, pomerových meradiel, odpočtov (bytové podniky, správcovia …)
  • evidencia školení, rozvoja ľudských zdrojov
  • evidencia a riadenie projektov
  • procesne riadená organizácia a pod.

Na základe záväznej objednávky, špecifikácie  a náročnosti projektu môžete mať funkčný web už do 24 hod.

Základné varianty webovej prezentácie:

 • microWEB – jednoduchá jednostránková prezentácia
 • webBASIC – prezentácia firemných, individuálnych služieb v rozsahu 1+5 podstránok*
 • webPRO – prezentácia firemných, individuálnych aktivít 1+15 podstránok*
 • webCorporate – komplexná podniková prezentácia s možnosťou delenia prezentácie podľa organizačných zložiek, primárne založená na redakčnom systéme. Zakomponovanie web obchodu, intranetových služieb orientovaných na zamestnancov (dochádzka, dovolenky, žiadanky, schvaľovanie dokumentov a pod.) Rozsah implementovaných služieb a podstránok je individuálne zmluvne stanovený.

Základné štandardy:

 • úvodné a priebežné konzultácie, príprava špecifikácie, štruktúra – web strom
 • základné kódovanie html +css ( pre služby microWEB, webBASIC) 
 • vyžadovaná podpora PHP, MySQL na strane web servera (pre služby webPRO, webCorporade, webSHOP, webAPPS, implementácia redakčného systému …)
 • grafický návrh DESIGNstyle pre 1 x úvodná stránka, 1 x podstránky,  1 x produktová sekcia
 • spracovanie, digitalizovanie podkladov, úprava dodaných tlačových materiálov a pod.
 • fotografovanie, nahratie videa (v cene pri webCorporate) 
 • kódovanie v stanovenom rozsahu podľa *typu produktu
 • zaškolenie zamestnancov zodpovedných za aktualizáciu podstránok
 • support 6 mesiacov od akceptácie dodaného riešenia
 • implementácia, umiestnenie web prezentácie a web služieb na webový server
 • 1 rok zdarma  pre microWEB a webBASIC hosting na subdoméne 3. rádu na www.e-portal.sk   napr.  vaša_firma.e-portal.sk

Cenník služieb nad rámec základných balíkov:

 • grafický návrh základnej stránky od 150 EUR
 • grafický návrh podstránok, produktových stránok, produktových listov od 50 EUR
 • kódovanie, vývojárske práce 40 EUR / hod. 
 • kódovanie, príprava, úprava šablón od 100 EUR
 • grafické a dizajnérske práce od 35 EUR / hod. (úprava grafiky, corporate identity a pod.)
 • digitalizácia a spracovanie papierových podkladov od 10 EUR pre podklad strana A4

Vyššie uvedené ceny predstavujú základné sadzby vybraných prác, pričom celková cena je predmetom kalkulácie za dodávaný projekt. Ku každej zákazke pristupujeme v zmysle metodiky projektového riadenia a štandardov. Pre každý projekt je na začiatku vytvorená individuálna kalkulácia v zmysle požiadavky klienta. Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné od 1.1.2013.  

* uvedený počet predstavuje základný odporúčaný rozsah pre daný typ prezentácie. Tento rozsah nie je pevne stanovený a v zmysle individuálnej požiadavky klienta je ho možné upraviť pri základnej kalkulácii.