Realizácia prieskumov

Realizácia on – line prieskumov prostredníctvom našej web aplikácie. Dotazník je možné realizovať na akýkoľvek typ verejného, alebo interného prieskumu názorov. Počet otázok nie je limitovaný. Štruktúru – typológiu otázok je možné definovať priamo pri príprave dotazníka. Najčastejšie použitie dotazníkového prieskumu: prieskum spokojnosti – zamestnacov, klientov – zákazníkov vyhodnotenie spätnej väzby aktivít (školenia, kampane) prieskum názorov … Čítať viac