MS Excel – Level 2

Kurz pre praktické zvládnutie pokročilého nástroja MS Excel z balíka Microsoft Office. MS Excel predstavuje silný nástroj určený na akékoľvek spracovanie a analýzu dát. Jeho výkonnosť je najmä vo  flexibilite, integrite a komplexnosti z hľadiska možností dátových vstupov (automatizovaný/manuálny) a následnej tvorby komplexných analýz. Kurz Level 2 je určený najmä tým záujemcom, ktorí buď absolvovali a … Čítať viac

MS Excel – Level 1

Úvodný kurz pre praktické zvládnutie pokročilého nástroja MS Excel z balíka Microsoft Office. MS Excel predstavuje silný nástroj určený na akékoľvek spracovanie a analýzu dát. Jeho výkonnosť je najmä vo  flexibilite, integrite a komplexnosti z hľadiska možností dátových vstupov (automatizovaný/manuálny) a následnej tvorby komplexných analýz. Kurz Level 1 je určený najmä tým záujemcom, ktorí ešte … Čítať viac

Controlling a finančné riadenie spoločnosti

Školenie je primárne určené pre strednú úroveň manažmentu, zamestnancov pracujúcich v oblasti ekonomiky, účtovníctva, výkazníctva v podnikoch a organizáciách. Kurz ucelenou formou prevedie účastníkov všetkými úrovňami finančného riadenia až po koncepciu controllingu v organizácii. Absolvent po absolvovaní kurzu bude pripravený aplikovať vybrané metodiky pri tvorbe koncepcie controlingu v podnikovej praxi. Osnova školenia: manažment a finančné … Čítať viac